Месец: новембар 2020.

Zarobili ljudožderi Cigu

Zarobili ljudožderi Cigu, pa ga strpali u kazan

da ga skuvaju.

Poglavica zadužio čuvara da stoji pored kazana

i čuva ručak.

 Nakon nekog vremena prilazi  poglavica kazanu

i  vidi da čuvar, malo, malo, pa udari kopljem

po poklopcu.

–  Šta to radiš budalo? – upita ga zbunjeno poglavica.

–  Ma, ne znam više šta da radim, ovaj Cigo unutra nam

.