Busaju se Crnogorac, Amerikanac i Francuz

Busaju se Crnogorac, Amerikanac i Francuz.

Kaže Amer: – Ja se popnem na Kip Slobode, dreknem

živela sloboda, eho putuje mesec dana i svi za njim

viču živela sloboda.

Kaže Francuz: – Ja se popnem na Ajfelovu Kulu, dreknem

živela ljubav, eho putuje 2 meseca i svi za njim viču

živela ljubav.

A crnogorac će na to: e avetinje jedne, ja kad se popnem

na Durmitor i viknem živija rad, eho putuje godinu dana

i svi za njim viču MUČI JE*BA TE OTAC!

.

Busaju se Crnogorac, Amerikanac i Francuz, vicevi o Crnogorcima
Busaju se Crnogorac, Amerikanac i Francuz @ vicevi o Crnogorcima