Cigo hoće da se psima povadu zubi

Zaustavi  žena Cigu i upita ga za anketu

šta misli o sterilizaciji pasa Lutalica:

Cigo:

– Oču da se svim psima povadu zubi!

Žena:

– Pa dobro Cigo, ali pitam za sterilizaciju?

Te mu još malo pojasni šta je to sterilizacija…

Cigo:

– Ma znam ja šta je sterilizacija, ali

neče psi mene da je*bu, nego da ujedu!!!

.

Cigo hoće da se psima povadu zubi @ Vicevi o Cigi
Cigo hoće da se psima povadu zubi @ Vicevi o Cigi