Čista logika

Objašnjava učiteljica đacima šta je

to logika. Nije prošlo ni par minuta

predavanja, a mali Perica prdne iz

sve snage. Razbesni se učiteljica pa

se izdera na Pericu:

– Marš napolje sa časa bezobrazniče!

Krene mali perica i kad je stigao do

vrata okrene se prema đacima pa kaže:

– Ma šta je slušate, nema ona pojma

šta je logika. Mene je izbacila na čist

vazduh, a ona i vi ostajete u učionici

da se gušite u smradu!!!

.

Čista logika, 44 vicevi o Perici
Čista logika @ vicevi o Perici