Da li kupiti grudjak ili gaće

Razgledaju muž i žena po robnoj kući i žena

ugleda markiran i skup grudnjak, kaže ona mužu:

– Dragi, ja ću sebi kupiti ovaj grudnjak.

Odgovori joj muž:

– Šta će ti taj grudnjak, kad nema šta da staviš u njega!

– Žena ga pogleda ispod obrva pa reče:

– A, zbog čega smo onda za tebe kupili gaće?

.

Da li kupiti grudjak ili gaće @ Vicevi o Mužu i Ženi
Da li kupiti grudjak ili gaće @ Vicevi o Mužu i Ženi