Diskutuju Amerikanac, Rus i Lala

Diskutuju Amerikanac, Rus i Lala o industrijama, pa

svako svoju hvali:

Kaže Amer:

– Mi u 9 krenemo praviti avion i u 2 sata on već leti…

Kaže Rus:

– Mi u 9 krenemo praviti brod, i u 1 sat on već plovi…

Kaže Lala:

– Ta id u očin, mi u 8 krenemo graditi pivaru, a u podne

prase je već pečeno, i svi smo mrtvi pijani

.

Diskutuju Amerikanac, Rus i Lala @ vicevi o Vojvođanima, Narodi
Diskutuju Amerikanac, Rus i Lala @ vicevi o Vojvođanima, Narodi