Došao Tarzan u Bosnu

Došao Tarzan sa ženom i Čitom u Bosnu, i

sretnu se oni sa Mujom i Fatom na čaršiji.

Priđe Tarzan Muji, izudara se u grudi, pa

poče da se dere:

– AaaAaaAa, ja Tarzan!

Gleda ga Mujo, gleda, pa se odjednom

izudara po glavi i prodere:

– AaaAaaAa ja Mujo!

Ponovo se izudara Tarzan po grudima i prodere se:

– AaaAaaAa ja Tarzan, ovo Đejn!

Gleda ga Mujo pa se opet izudara po glavi i prodere:

– AaaAaaAa ja Mujo, ovo Fata!

Ponovo se izudara Tarzan i prodere se:

– AaaAaaAa ja Tarzan, ovo Čita!

Skenja se Mujo, pogne glavu pa onako snuždeno ispali:

– A jeb’ga jarane ba, ova moja ne čita…

.

Došao Tarzan u Bosnu, vicevi o Bosancima
Došao Tarzan u Bosnu @ vicevi o Bosancima