Hajmo Jovo nanovo

Godinu dana posle smrti muža odlučila kraljica da se

ponovo uda, ali budući mora da može najmanje 30 puta

uzastopno da odradi posao u krevetu, inače ode glava.

 Prijavi se Švaba.

Odradi Švaba 5 puta i ne može više, ode glava.

 Prijavi se Italijan, odradi 15 puta i ne može više, ode i njemu glava.

 Prijavi se Bosanac.

Kako jedanput odradi posao on zatefteri crticu na zidu.

Stigne Bosanac do 29e crtice, kad će kraljica:

– 28!

Bosanac odgovara:

– 29!

Kraljica opet:

– 28!

Bosanac ljutito obrisa sve crtice sa zida i kaže:

– E sad ćemo sve iz početka!

.

Hajmo Jovo nanovo, vicevi o Bosancima
Hajmo Jovo nanovo @ vicevi o Bosancima