Hoće Cigo na nagradno odsustvo

Regrutovali Cigu u vojsku i nakon tri, četiri

meseca stigla i zima, te jedan dan Kapetan okupi

ceo bataljon pa kaže:

– Bili ste svi dobri, radni, vredni pa sam odlučio

da jednom od vas dodelim nagradno odsustvo,

dobiće ga onaj ko u snegu pišajući ispiše najviše

slova od svog imena i prezimena.

Odma se Cigo prvi prijavi, namesti se u snegu, izvadi

ga pa se okrenu prema Kapetanu te mu vikne:

– Ali Gospon Kapetan, će da mi ga pridržite, ja sam nepismen!

.

Hoće Cigo na nagradno odsustvo @ Vicevi o Cigi
Hoće Cigo na nagradno odsustvo @ Vicevi o Cigi