Hukće Lala, hukće voz

Uhapsili Lalu i doveli ga kod sudije za prekršaje.

Pala je tužba, tuži ga železnica što im je zaustavio

voz, te da plati štetu koju je naneo zbog kašnjenja

voza. Sudija:

– E Lalo, Lalo, pa kako ti samo može pasti na pamet

da vodiš se*ks na pruzi!?

Mogao te voz zgaziti, sreća pa mašinovođa ima

dobre reflekse!

– Ta, ‘ vako vam je to bilo gospon sudija:

.

Hukće Lala, hukće voz, vicevi o Vojvođanima, vicevi o Lali
Hukće Lala, hukće voz @ vicevi o Vojvođanima, vicevi o Lali