Hukće Lala, hukće voz

Uhapsili Lalu i doveli ga kod sudije za prekršaje.

Pala je tužba, tuži ga železnica što im je zaustavio

voz, te da plati štetu koju je naneo zbog kašnjenja

voza. Sudija:

– E Lalo, Lalo, pa kako ti samo može pasti na pamet

da vodiš se*ks na pruzi!? Mogao te voz zgaziti, sreća

pa mašinovođa ima dobre reflekse!

– Ta, ‘ vako vam je to bilo gospon sudija: hukćem ja,

hukće voz, hukćem ja, hukće voz, hukćem ja, hukće

voz, onaj ko je mog’o, taj je stao!

.

. .
Hukće Lala, hukće voz, vicevi o Vojvođanima, vicevi o Lali
Hukće Lala, hukće voz @ vicevi o Vojvođanima, vicevi o Lali

Vicevi, Najbolji vicevi, Najnoviji vicevi