Kad Lala vaspitava

Pozvao učitelj Lalu u školu na roditeljski

pa mu govori:

– Gospodine, čini mi se da vi imate nekakve

moderne metode vaspitavanja dece, ali

znajte, batine ponekad znaju biti korisne.

Jeste li ikad istukli svoje dete?

A Lala će:

– Ta, jesam jedared, ali u samoodbrani!

.

Kad Lala vaspitava, 39 vicevi o Vojvođanima, o Sosi i Lali
Kad Lala vaspitava @ vicevi o Vojvođanima, o Sosi i Lali