Ko će na koga naskočiti

Utrčava Perica u sobu: Mama, mama, naš petlić je od juros

10 puta naskočio na koku i imao sek*sualni odnos.

Mama:

– E kaži to svom dragom tati!

Ode Perica ko tate:

Tata, tata, naš petao je 10 puta od jutros nakočio na koku!.

Tata:, a je l’ sve sa jednom istom kokom?

Perica: Ne ćale, već sa 10 različitih.

– Ćale: E to idi kaži mami!!!

.

Ko će na koga naskočiti, vicevi o Mužu i Ženi, vicevi o Perici
Ko će na koga naskočiti @ vicevi o Mužu i Ženi, vicevi o Perici