Lala džentlmen

Vozi se lala u autobusu, a u busu velika gužva.

Svi se nešto guraju, laktaju, psuju, a Lala sedi

i među najglasniji pa psuje, ta id’te u očin, ta

vrag odneo, ta id’te u materinu šta se gurate…

Kad pored njega stoji žena sa cegerom u

ruci i dobaci:

– Pa zar je moguće da više nema džentlmena!?

A Lala će:

– Ma ima džentlmena gospođo, ali nema mesta!

.

Lala đžentlmen @ vicevi o Vojvo]anima, Lali
Lala đžentlmen @ vicevi o Vojvo]anima, Lali