Lala, Gedža i Bosanac u vojsci

Otišli Lala, Gedža i Bosanac u vojsku.

Pred kraj vojnog roka kapetan im objašnjava pojam

asocijacije.

Uzme maramicu i počne mahati….

Kapetan:

– Lalo! Na šta pomisliš, kad mašem maramicom?

Lala:

-Ta, na rastanak druže kapetane.

Devojka mi maše, a ja odlazim… ja se opraštam …

Kapetan:

– Bravo Lalo! Asocijacija je rastanak …

– Gedžo, šta ti pomisliš, kad mašem maramicom?

Gedža:

– Na kolo,druže kapetane.

Mi igramo kolo, izvadim maramče, manem njime i lelećem …

Kapetan:

– Bravo Gedžo! Asocijacija je kolo…

– Bosanac šta ti pomisliš, kad mašem maramicom?

Bosanac:

– Na pi*ku, bona!

Kapetan:

– Pa kako baš na pi*ku, kad mašem maramicom!?!

Bosanac:

– Bolan kapetane, maho ti ne maho, ja non-stop mislim na pi*ku!!!

.

Lala, Gedža i Bosanac u vojsci, 105  vicevi o Gedžama, Bosancima, Vojvođanima
Lala, Gedža i Bosanac u vojsci @ vicevi o Gedžama, Bosancima, Vojvođanima