Lekcija o porodici

Poveo ćale Pericu na hipodrom, i čim

su ugledali konje Perica upita ćaleta:

– Ćele, ćale, a šta je ono tamo?

– To ti je konj, sine moj.

– Ćale, ćale, a šta je ono pored konja?

– To je kobila sine moj, njegova žena.

– Ćale, ćale, a šta je ono malo pored

konja i kobile?

– To je ždrebe sine moj, njihovo dete.

– Aha, a gde je njemu žena?

.

Lekcija o porodici @ vicevi o Perici
Lekcija o porodici @ vicevi o Perici