Merne jedinice u Dalmaciji

Merne jedinice kod Dalmatinaca ( kao i kod

svih republika bivše Juge ) obuhvataju neke

organe, samo malo drugačije:

– Loše kvalitete – po’ piz*de ladne vode.

– Težina zadatka – pič*kin dim.

– Daljina – u piz*di materinoj.

– Vidljivost – vidiš ku*rac.

– Lakoća volje – priko ku*rca.

– Količina ljubavi – dat ću ti ku*rac.

Merne jedinice u Dalmaciji @ Vicevi o Hrvatima -  Dalmatincima
Merne jedinice u Dalmaciji @ Vicevi o Hrvatima – Dalmatincima