Mobilisali Lalu u prve borbene redove

Počela opšta mobilizacija, pa dođe i Lala

na red. Pokupili ga doveli u kasarnu,

dali mu uniformu i opremu pa ga pošalju

da se javi majoru, komadantu bataljona.

Major:

– Lalo, ti si vidim pun kondicije, ti ćeš

morati u prve borbene redove da ideš!

Lala:

– Ta nemojte mene u prve redove gospodine

majore, ja ću se odma’ pomiriti sa njima…

.

Mobilisali Lalu u prve borbene redove @ najbolji vicevi 90ih - Vojvođani
Mobilisali Lalu u prve borbene redove @ najbolji vicevi 90ih – Vojvođani