Ne guraj nos u tuđa posla

Razboleo se Lali konj pa zovne veterinara da ga

pregleda. Posle kraćeg pregleda ustanovi veterinar

šta je konju pa prepiše lek i kaže Lali da mu daje

tri dana, ali ako ne ozdravi za tri dana da ga onda

mora uspavati.

Čulo to prase pa posmatra situaciju sa strane.

Prolazi prvi dan konj ne ustaje, prođe i drugi dan

konj i dalje leži, treći dan prilazi prase konju pa poče

da ga moli, tetoši i objašnjava mu da mora ustati

jer će ga uspavati…

Ohrabri se konj skupi snage i ustane se, pa lagano

izađe iz štale, kad ga ugledaše Lala i veterinar, a

Lala se veselo izdera:

– Ta vid’ čovo, ozdravio mi konj, e vala sad ću odma

zaklati prase, ta valja to proslaviti!!!

– Naravoučenije: NE GURAJ NOS U TUĐA POSLA!

.

Ne guraj nos u tuđa posla, vicevi o Vojvođanima
Ne guraj nos u tuđa posla @ vicevi o Vojvođanima