Kasne Perica i Ivica u školu

Kasne Perica i Ivica u školu na pismeni iz geografije

i ulaze pred kraj časa, a učiteljica besno upita:

– Perice, zašto toliko kasniš?

– Učiteljice, celu noć sam sanjao da putujem oko

sveta, a baš kad je počinjala geografija bio sam u Americi.

– Aha, a zašto si ti Ivice toliko zakasnio?

.

Perica i Ivica kasne na pismeni @ vicevi o Perici
Perica i Ivica kasne na pismeni @ vicevi o Perici