Porađa se Cigina žena

Prošlo dva sata posle ponoći, uleće Cigo u hitnu pomoć i viče:

– Doktorr, doktorr pomagaj, ako za boga znaš, eno mi žena leži

na poljanu, ‘oće da se porodi!

Doktor na brzinu pokupi potrebne instrumente i pođe sa Cigom, kad

su stigli doktor upali bateriju i počeše sa porađanjem.

Rodi se jedno dete, ne prođe malo vremena eto ga i drugo, ubrzo

za njim stiže i treće, a Ciga kako ugleda treće uspaniči se i povika:

– Doktorr, DOKTOR bre, gasi bateriju bre doktor, pa je l’ vidiš

da izlazu na svetlo!!!

.

. .
Porađa se Cigina žena, vicevi o Cigi, vicevi o Doktorima
Porađa se Cigina žena @ vicevi o Cigi, vicevi o Doktorima

Vicevi, Najbolji vicevi, Najnoviji vicevi