Poslednje pitanje

Leži deda u samrtnoj postelji, pa onako slabašnim glasom

upita babu:

– Eaa, dušo moja 40 godina smo proveli ti i ja u braku, u

dobru i u zlu, ja stvarno verujem da si mi bila verna sve

te godine, ali moram da te pitam još nešto sada dok umirem!?

.- Pitaj dušo moja, šta te to toliko zanima?

– Je si li me ikad prevarila za ovih 40 godina?

– Hmm, dobro dušo, a šta ćemo ako ne umreš?

.

. .
Poslednje pitanje, vicevi o Mužu i Ženi, Babi i Dedi
Poslednje pitanje @ vicevi o Mužu i Ženi, Babi i Dedi

Vicevi, Najbolji vicevi, Najnoviji vicevi