Robot koji ‘vata lopove

Napravili Japanci robota koji hvata lopove.

Prvi dan ga odnesu u Vašington i robot za jedan

dan na’vata 100 lopova.

Drugi dan ga odnesu u Brisel i za pola dana

na’vata on 200 lopuža.

Treći dan ga donesu u Beograd, eno ga još uvek

sedi u skupštini i raspravlja se sa naprednjacima,

ko je lopov, oni ili ovi pre njih…

.

Robot koji 'vata lopove @ Vicevi o Političarima
Robot koji ‘vata lopove @ Vicevi o Političarima