Savetuje deda unuka

Video deda Pericu na ulici kako se igra sa devojčicama

pa pomisli da je došlo vreme da ga posavetuje, te ga

zovne u kuću i počne mu pričati:

– Nemoj nikad ženiti udovicu, sahranila je muža sahraniće i tebe.

– Nemoj nikad ženiti raspuštenicu, nije odgovarala njemu neće ni tebi.

– Nemoj nikad ženiti devojku, da je vredela već bi se udala.

Gleda ga Perica zbunjeno pa upita:

– Pa dobro, koju onda da ženim?

Odgovara mu deda:

– Ženi udatu Perice dete, jer ako odgovara njemu odgovaraće i tebi!

.

Savetuje deda unuka @ Vicevi o babi i dedi