Smaranje u paklu

Smaraju se u paklu Gadafi, Sadam i Sloba.

Dosadila ova dvojica Gadafiju pa zatraži od đavola

telefon, da okrene familiju u Libiji.

Da mu đavo telefon, ali kada je završio razgovor,

naplati mu 500 eura. Za njim zatraži i Sadam

telefon da nazove svoje u Irak, đavo mu da, ali

kada je završio njemu naplati 100 eura.

Snimio to sve Sloba pa zatraži od đavola da okrene

drugara u Srbiji, i đavo mu dade telefon.

Završio on razgovor, ali đavo mu ne naplaćuje, pa

mu sve neprijatno, te upita đavola:

– Koliko sam dužan?

– Ma ništa Slobo, kuliraj – reče đavo

– Kako ništa, pa njima si naplatio!?-.

– Ma opusti se Slobo tarifa pakao-pakao je džabe,

u istoj smo mreži, imamo besplatne minute…

.

Smaranje u paklu, vicevi o Političarima
Smaranje u paklu @ vicevi o Političarima