Sosa i Lala boks meč

Gledaju Sosa i Lala boks meč i već na početku

druge runde pade jedan bokser, sudija mu

odbroji do deset pa prekine meč i proglasi

pobednika.

Lala sav razočaran, skenjan pa na kraju planu:

– Ta id u očin, kog smo đavola i gledali, trajalo

je samo četiri minute, ma vid Soso bilmeza još

ne ustaje, ala me iznrvira mrcina jedna da nijedana..!

Sosa ga gleda pa mu dobaci sa podsmehom:

– Ta, eto ti moj Lalo, sad vidiš kako je meni sa tobom u krevetu…