Sosa prevarila Lalu – slučajno

Prevarila Sosa Lalu pa mu priznala, a Lala

sav tužan je upita:

– Ta dobro Soso zar ti nisam valj’o, zar ti

nisam sve ugađ’o, k’o malom detetu?

– Ta jesi Lalo moj, dobar si mi bio, ali

slučajno je bilo, veruj mi na reč.

– Ta, šta to pričaš, kako slučajno?

– Ta lepo, evo ovako, legla ti ja da spavam, a

baraba otvoti kapiju, ta isto k’o što ti otvaraš.

Ondak se teturao kroz dvorište, baš kao ti što

se teturaš, ondak je otvorio ulazna i vrata

od sobe, ama original k’o ti što otvaraš.

A ondak me je opkoračio otpozadi i sredio

taman tako k’o što me samo ti znaš srediti.

E, ali kade mi je rek’o da se namestim da me

još jedared opkorači, e tad sam moj Lalo

shvatila da to nisi ti!

.

Sosa prevarila Lalu – slučajno, vicevi o Vojvođanima
Sosa prevarila Lalu – slučajno @ vicevi o Vojvođanima