Testiranje ludaka

Prepuna ludnica, nemaju više gde sa ludacima, pa psihijatri

odlučili da daju test ludacima da napišu priču i koji napiše

najdužu priču pustiće ga kući.

– Prvi ludak napisao tri reda, kažu psihići malo je…

– Drugi ludak napisao ceo list, kažu psihići malo je…

.- Treći napisao 10 listova, kažu psihići malo je…

Konačno dođe ludak sa napisanih 500 stranica, doktori se

obradovali, vesele se jer će pustiti jednog kući pa mu kažu:

– Hajde nam pročitaj, ali ne celu priču, daj nešto sa početka!

– Bili jaše konja i ide za Las Vegas.

Odlično, doktori će u glas.

Hajde sada nešto sa kraja pročitaj!

– Bili stigao u Las vegas.

Bravo, odlično, hajde sada pročitaj nešto iz sredine!

– Tadam ta dam, tudum tu dum, tadam ta dam, tudum tu dum…

.

Testiranje ludaka, vicevi o ludacima
Testiranje ludaka @ vicevi o ludacima