Trojica bez mozga

Održao se skup nacionalnih manjina u BiH, pa se skupili

njihovi predstavnici i hvale ko je u čemu dobar.

Kaže Slovenac:

– Mi smo našli jednog čoveka bez kičme, ugradili

smo mu novu kičmu za tri dana i eno ga živ, zdrav, traži

posao po Evropskoj Uniji i odlično se oseća…

Kaže Crnogorac:

– Mi smo našli čoveka bez oba plućna krila, ugradili

smo mu nova za tri dana i eno ga živ, zdrav traži posao

po Americi i odlično se oseća…

Na to dobaci Bosanac iz mase:

– Ajde bolan nije do ništa! Mi smo našli trojicu bez

mozga, za tri dana ih postavili na čelo države , pola BiHa

se raštrkalo po svetu, traže posao, a njih trojica su i dalje

bez mozga i odlično se osećaju!

.

. .
Trojica bez mozga, vicevi o Političarima, Bosancima, Crnogorcima, Slovencima
Trojica bez mozga @ vicevi o Političarima, Bosancima, Crnogorcima, Slovencima

Vicevi, Najbolji vicevi, Najnoviji vicevi