UDVARA SE CRNOGORAC ĐEVOJCI

Udvara se Crnogorac prelepoj i zgodnoj devojci

Pa kaže:

– Da sam pet santima viši bio bi ka Njegoš!

Das u mi brci pet santima duži bio bi ka Vuk Mandušić!

A ona mu odgovara:

– Da ti je ona stvar pet santima kraća bio bi ka

Kosovka Đevojka!

.

UDVARA SE CRNOGORAC ĐEVOJCI 3 , vicevi o Crnogorcima
UDVARA SE CRNOGORAC ĐEVOJCI @ vicevi o Crnogorcima
Podelite