Uputili se patuljci u Vatikan kod Pape

Uputili se patuljci u Vatikan kod Pape na razgovor.

Patuljak Paja ulazi kod Pape dok su ostali patuljci

ostali da ga čekaju pred vratima. Upita patuljak Paja Papu:

– „Papo reci ti meni da li u nekom samostanu bilo gde u

svetu postoji neka časna sestra da je niža od 1 metra?“

– „Koliko ja znam ne postoji. Najniža je visoka 1.50m.“

Izađe patuljak Paja napolje I kaže ostalim patuljcima:

– „Nema, ne postoji.“

Odjednom svi patuljci počeše u glas skandirati:

– „Paja utero pingvinu! Paja utero pingvinu!“

.

Uputili se patuljci u Vatikan kod Pape, vicevi o Popovima i časnim sestrama, vicevi o Patuljcima
Uputili se patuljci u Vatikan kod Pape @ vicevi o Popovima i časnim sestrama, vicevi o Patuljcima