Na stranici  VICEVI će se istog momenta  prikazati svaki novi vic kada se objavi u bilo kojoj kategoriji, tako da kada ne posetite sajt neko vreme, ne morate ići po svim kategorijama gubeći vreme da bi videli šta smo  objavljivali, već jednostavno dođete na ovu stranicu i tu će biti svi vicevi istim onim redom kojim smo ih i objavljivali.


Uputili se patuljci u Vatikan kod Pape

Uputili se patuljci u Vatikan kod Pape na razgovor. Patuljak Paja ulazi kod Pape dok su ostali patuljci ostali da ga čekaju pred vratima. Upita patuljak Paja Papu:
– “Papo reci ti meni da li u nekom samostanu bilo gde u svetu postoji neka časna sestra da je niža od 1 metra?”
– “Koliko ja znam ne postoji. Najniža je visoka 1.50m.”
Izađe patuljak Paja napolje I kaže ostalim patuljcima:
– “Nema, ne postoji.”
Odjednom svi patuljci počeše u glas skandirati:
– “Paja utero pingvinu! Paja utero pingvinu!”

Uputili se patuljci u Vatikan kod Pape @ vicevi o Popovima i časnim sestrama, vicevi o Patuljcima

Uputili se patuljci u Vatikan kod Pape @ vicevi o Popovima i časnim sestrama, vicevi o Patuljcima

Updated: мај 9, 2019 — 10:43 am