Vraća se žena kući kasno noću

Vraća se žena kući kasno  noću, tiho otvara

vrata spavaće sobe, podiže prekrivač sa

kreveta i vidi četiri noge, uzima bejzbol palicu

i udara preko prekrivača što jače nekoliko

puta, odlazi u kuhinju po piće kad tamo vidi

svog supruga koji joj kaže:

– Tvoji roditelji su nam došli u posetu, dao

sam im naš krevet,

nadam se da si ih već pozdravila.

.

Vraća se žena kući kasno noću 430 @ Vicevi u Mužu i Ženi
Vraća se žena kući kasno noću @ Vicevi u Mužu i Ženi