Zove Cigo Kuma

Zove Cigo kuma na telefon :

– E desi kume, šta ima kume, živ li si?

– Ma ništa nema, živ sam…

– Aha pa dobro, a kako žena kume?

– Dobro je žena, nikad bolje kume.

– E pa lepo, a kako su deca?

– Ma super su, eno ih trčkaraju po polju.

– A pa lepo kume, a gde su mojih 200 evra kume?

– Bip, bip, bip, posle zvučnog signala ostavite poruku…

.

Zove Cigo Kuma @ Vicevi o Cigi
Zove Cigo Kuma @ Vicevi o Cigi