Baba bez zuba

Uputila se baba bez zuba sa 100 eura u džepu kod stomatologa

da stavi nove zube.

– Sinko, imaš li neke zube da nisu skupi, stara baka…

ne mogu da jedem…

– Imam baba od porculana.

– A, pošto su?

– 300 eura baba.

– Uh uh, a imaš li sinko neke jeftinije?

– Imam baba, od najnovije vrste plastike ti su 200 eura.

– Uh uh, sinko nema baka toliko para, imaš li ti neke za 100 eura?

– A imam baba, imam metalne, ali pazi, kad je nevreme i kad grmi

moraš zabiti glavu u zemlju da te ne ubije grom.

– Dobro sinko stavi ti meni te metalne.

Dobila baba metalne zube i dok je jednog dana čuvala krave, poče

da grmi, seva, baba se seti metalnih zuba i ni pet ni šest zabi glavu u zemlju.

Kad odjednom naiđe seljak i vidi babu kako se nag*uzila, priđe

 joj otpozadi i opali je.

Kad, začu babu iz zemlje kako viče:

– Udri, udri, grome, al’ do zuba nećeš doći…

.

Baba bez zuba, vicevi o Babi i Dedi
Baba bez zuba @ vicevi o Babi i Dedi