Popio meda vijagru

Popio meda vijagru pa pošao u šumu da nađe

nekog pogodnog za se*ks, ali čim su ga

videle, sve životinje se posakrivale i razbežale.

Ide tako meda blaženog osmeha, sav nap*aljen

kad, naiđe na kornjaču.

Kornjača se uvukla u oklop i jadna sva se trese

od straha, a meda je uzeo u ruke, podigao, pa

gleda, gleda, pa prevće, obrće pa na kraju reče:

– Ma, gde ti je ribica, govori gde ti je ribica!?

Kornjača:

Ali medo, ja sam muško, nemam ja ribicu!

– Ma, gde to pričaš maleni, gde to pričaš!?

.

Popio meda vijagru, vicevi o životinjama
Popio meda vijagru @ vicevi o životinjama