Popio meda vijagru

Popio meda vijagru pa pošao u šumu da nađe

nekog pogodnog za se*ks, ali čim su ga

videle, sve životinje se posakrivale i razbežale.

Ide tako meda blaženog osmeha, sav nap*aljen

kad, naiđe na kornjaču. Kornjača se uvukla u

oklop i jadna sva se trese od straha, a meda

je uzeo u ruke, podigao, pa gleda, gleda,

pa prevće, obrće pa na kraju reče:

– Ma, gde ti je ribica, govori gde ti je ribica!?

Kornjača:

Ali medo, ja sam muško, nemam ja ribicu!

– Ma, gde to pričaš maleni, gde to pričaš!?

.

. .
Popio meda vijagru, vicevi o životinjama
Popio meda vijagru @ vicevi o životinjama

Vicevi, Najbolji vicevi, Najnoviji vicevi