Porađa se Crnogorka

Porađa se Crnogorka, ali mali Mrča neće glavu da promoli.

Mole njega i Ćaća, i babica, i komšije, ali mali

neće pa neće.

Govori mu Ćaća:

– Viđu Milune izađi! – NEĆU!

– Viđu Milune izađi, srediće ti Ćaća osnovnu školu!- NEĆU!

– Viđu Milune izađi, srediće ti Ćaća i srednju školu! – NEĆU!

– Viđu Milune izađi, živećeš u Beogradu! – NEĆU!

– Viđu Milune izađi, srediće ti Ćaća i fakultet! – NEĆU!

– Viđu Milune izađi, bićeš Đeneral!

– MOŽE, AL’ U PENZIJI SA STANOM U BEOGRADU!!!

.

Porađa se Crnogorka, 22  vicevi o Crnogorcima
Porađa se Crnogorka @ vicevi o Crnogorcima 22